Tulamben Amed

 

Malá  vesnička TULAMBEN se nachází asi devět kilometrů západnĕ od Culiku a človĕk by neřekl,že by mohla být vyhledávaným cílem návštĕvníků z celého svĕta. Potopila se zde však americká loď Liberty, a díky tomu jde o nejoblíbenĕjší místo potápĕčů na celém Bali. Sto dvacet metrů dlouhá nákladní parní loď byla postavena ve Spojených státech v roce 1915 a v dobĕ vypuknutí druhé svĕtové války byla vybavena dvĕma dĕly. Dne 11. Ledna 1942 byla patnáct kilometrů jihozápadnĕ od Lomboku torpédována, právĕ když vezla náklad kaučuku a kolejnic . Dva americké torpédoborce se snažily ji odtáhnout do přístavu v Singarají, ale protože se čim dál vic plnila vodou, byla nakonec vytažena na břeh u Tulambenu. Postupnĕ se z ní odstranilo všechno, co ještĕ mĕlo nĕjakou cenu,včetnĕ nákladu, lodního šroubu a kovových částí. V roce 1963 došlo k výbuchu sopky Gunung Agung a následné zemĕtřesení způsobilo, že kostra lodi sklouzla z břehu do hluboké vody, kde se rozlomila na dva kusy. V současné dobĕ se u ní potápí až stovka nadšenců dennĕ,a tak pokud můžete, vyhnĕte se dobĕ mezi 11.30 – 16.00 hodinou, kdy je kolem ní nejrušnĕji. Obzvláštĕ zajímavé je noční potápĕní.

Vrak leží skoro vodorovnĕ s pláží na písečném svahu asi 30 metrů od pobřeží a je zcela pokrytý mĕkými korály, gorgoniemi a polypovci, mezi nimiž najdete i pár tvrdých korálů. To všechno poskytuje ráj pro více než čtyři sta druhů korálových ryb,které žijí přimo ve vraku, a více než sto dalších druhů, jež sempřiplouvají z hlubokých vod. Ryby jsou zvyklí na poápĕče,kteří je často krmí, a tak se k nim můžete přiblížit na velmi krátkou vzdálenost. Vrak je hodnĕ rozbitý, a pokud ho chcete zkoumat zevnítř,máte k tomu účelu řadu otvorů. Část zádi je jen asi dva metry pod hladinou, takže i šnorchleři si zde přijdou na své. Nedaleko od pláže se na východním konci nachází take podmořská korálová stĕna, která spadá do hloubky šedesáti metrů a žije v ní neuvĕřitelné množství ryb,včetnĕ tak neobvyklých druhů, jako jsou komety.

AMED A JEMULUK
V Culiku se napojíte východním smĕrem na silnici mezi Amplapurou a Singarajou,která vás po třech kilometrech dovede k ospal, malebné rybářské vesnici AMED. Najdete tam kopci lemovanou,asi kilometr dlouhou pláž s černým pískem,ale zápach sušících se ryb vám asi pokazí zážitek z nádherné přírody. Při pobřeží se vyrábí sůl. Necelý kilometr dál se nachází vesničká JEMULUK ,místní středisko potápĕčskych sportů. K dispozici vám bude rozlehlé parkovištĕ a silnici lemují stánky.

www.surf-bali.cz