Smluvní podmínky Surf Bali

Následující obecné podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi Surf Bali a vámi, jako zákazníkem. Přečtěte si prosím následující podmínky pozorně, protože potvrzením rezervace se zavazujete i k našim smluvním všeobecným podmínkám.

V podmínkách jsou definovaní tito partneři: Surf Bali jako firma a zákazník jsou všichni naši hosté.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují jak na všechny nezávazné, tak závazné rezervace a platí tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

1. Uzavření smlouvy a rezervace

Uzavření smlouvy:

Žádost o rezervaci musí být podána mailem, na který vám obratem pošleme závazný mail s potvrzenou rezervací. Rezervace je závazná jakmile obdržíme kopii letenky na email: surfhotelbali@gmail.com

Smlouvou se rozumí zaslaný potvrzený email s kopií letenky, tímto se stává vaše rezervace závazná.

Rezervace:

Všechny rezervace a dostupnost našich pokojů záleží na obsazenosti našich provozoven a jejich vytížení.

Na všechny dotazy reagujeme do 48hodin. V případě že zákazník nepošle vyplněný, vlastnoručně podepsaný formulář a kopii zakoupené letenky mailem na surfhotelbali@gmail.com do 2 týdnů, tak se automaticky rezervace ruší.

Všechny žádosti o rezervace a rezervace jsou předmětem cen a podmínek, v okamžiku rezervace, jak je uvedeno na webových stránkách společnosti (www.Surf-Bali.cz). Je-li rezervace provedena pro následující sezónu, ceny a služby uvedené na faktuře se můžou lišit od těch, které jsou aktuální na webových stránkách.

Změny rezervace během pobytu (prodlužení nebo zkrácení doby pobytu) moho ovlivnit předem dohodnutou cenu pobytu. (dále v sekci Změny rezervace).

Minimální věk pro rezervaci je 18 let.

Zdravotní stav / fyzická kondici: S rezervací, klient potvrzuje, že on / ona je fyzicky fit a nemá žádné zranění nebo a jeho / její zdravotní stav, nemůžou být ovlivněny jógou nebo surfováním. Pokud se chcete účastnit hodin surfování, podmínkou je, že umíte plavat a také, že jste ve fyzické kondici, ve které můžete vykonávat tento sport podle surfových příruček.

 2. Pojištění a cestovní doklady

Pojištění:

Společnost důrazně doporučuje cestovní pojištění na storno pobytu prostřednictvím místní cestovní kanceláře nebo on-line po internetu. Toto pojištění je dobré v případě, kdy zranění, nemoc nebo zdravotní postižení brání zákazníkovi zahájit jeho nebo její cestu a musí být prokázáno, se zprávou od lékaře. Společnost také důrazně doporučuje zákazníkovi zajistit cestovní zdravotní pojištění (zahrnující zpětnou dopravu pacienta ze zahraničí, stejně jako ošetření a hospitalizaci na místě), úrazové pojištění a pojištění zavazadel pro každého zákazníka. Je na klientovi, aby se postaral o všechny potřeby a možnosti.

Cestovní doklady:

Každý host je zodpovědný za všechny potřebné cestovní doklady, jako je cestovní pas (nejméně 6 měsíců platnosti), vízum atd. a musí zajistit, ať má pas dostatečné prázdné stránky (2) pro víza a razítka při příjezdu a odjezdu.

3. Platební politika

Jakmile host dorazí na Surf Bali, je povinen uhradit minimálně 50% částky za ubytování, podle závazné rezervace. To stejné platí v případě pronájmu motorky nebo auta, host musí uhradit zálohu ve výši 50% ceny, která je sjednaná dle doby pronájmu.

V případě změny doby pobytu si Surf Bali vyhrazuje právo měnit cenu podle % uvedených pro doby pobytu na internetových stránkách www.surf-bali.cz

Host je odpovědný za náhradu všech dodatečných služeb, které si během pobytu na Surf Bali vyčerpá a částky musí být uhrazeny v hotovosti v místní měně (IDR).

Všechny účty na Bali musí být zaplaceny v místní měně IDR a podléhají 10% vládních daní a 5% servisního poplatku dle zákona.

4. Zrušení a změny rezervace

Zrušení a změna rezervace zákazníkem:

Každý zrušení nebo změnu rezervace žádost musí být podána v písemné formě prostřednictvím e-mailu. Zrušení je platné ke dni oznámení kdy dorazí na Surf Bali.

V případě předčasného ukončení pobytu zákazníkem si vyhrazuje Surf Bali účtovat plnou cenu za předem dohodnutou rezervaci.

Pokud zákazník přeruší pobyt (například za účelem výletů) ceny rezervace za pobyt se aplikují podle platného ceníku. V případě přerušení pobytu se neaplikují ceny se slevou na dlouhodobý pobyt.

Zrušení společností:

Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy za mimořádných okolností: Pokud služba nemůže být poskytnuta z důvodu vyšší moci (např. epidemie, bouře, katastrofy, stávky, politické nepokoje, války, terorismus, atd.), nebo pokud určité podmínky představují nepřijatelné nebezpečí účastníka, společnost má právo od smlouvy odstoupit s okamžitou platností.

5. Ceny a služby

Ceny a služby se mohou měnit. Fakturovaná cena zahrnuje služby, jak je uvedeno na faktuře a potvrzení rezervace připojené k této faktuře. Dodatečné dohody musí být potvrzeny v písemné podobě společnosti. Společnost si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění, pokud se změní podmínky (např. nově zavedená nebo změnit poplatky třetích stran poskytovatelů, vládou uložených cenových předpisů a kolísání měnových kurzů).

Ceny se slevou za dlouhodobé pobyty se vztahují jen na pobyt, který není přerušen (například za účelem výletů). V případě přerušení pobytu se uplatňují ceny bez slev. Například zákazník bydlí v pokoji první týden a druhý týden odjede na výlet a třetí týden opět bydlí na stejném pokoji, v tomto případě platí cenu za každý týden bez slev.

Pokud zákazník přeruší pobyt a nevyklidí pokoj, vyhrazuje si Surf Bali účtovat plnou cenu za pobyt a také právo vyklidit pokoj a uskladnit osobní věci zákazníka do provozního skladu Surf Bali. V případě menší vytíženosti provozoven je možná dohoda o nevyklizení pokoje za 50% ceny pokoje podle ceníku Surf Bali a předem dohodnutých podmínek. 

V případě výletů nabízíme službu úschovy zavazadel, jen v případě předešlé dohody a za poplatek.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu své nebo individuálně sjednané služby z důvodu mimořádných okolností (např. vyšší moci, vládní nařízení, zpoždění třetích stran, počasí a podmínek v oceánech).

6. Společnost si vyhrazuje právo na zřeknutí se zodpovědnosti

Obecné:

Tady na Bali, žijeme v přirozeném prostředí a Surf Bali nemůže ovlivnit ani hluk, ani chování zvířat. Společnost nemůže nést odpovědnost za jakékoliv zranění (kousnutí, bodnutí, vyrážka, alergie, atd.) způsobené zvířaty.

Je povinností zákazníků informovat společnost o chronických onemocněních při příjezdu, takže víme, s čím máme co dočinění s, a to zejména pokud jde o surfování. Nicméně, zákazník akceptuje riziko a nebude nárokovat společnost, která neodpovídá za jakékoli poškození zdraví vyplývající z jeho / její chronické choroby.

Nehody nebo zranění jakéhokoli druhu nebo původu (surfování, jízdy, klopýtnutí, atd.) jsou mimo vliv a společnost za ně nemůže nést odpovědnost.

Společnost může zajistit pronájem auta nebo motorky, ale mějte na paměti, že společnost pouze zajišťuje, ale není pronajímatelem. Proto společnost nemůže být zodpovědná za jakékoli nehody nebo zranění, které vyplývají z nízké kvality vozidla.

Zákazník je zodpovědný za škody na majetku, které patří společnosti (nábytek, zařízení atd.).

Společnost nemůže nést odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo krádežím na majetku společnosti nebo na majetku třetí osoby. Můžete ukládat své cennosti v do trezoru na vile.

Surfování:

Společnost a její partneři dodržují vysoké bezpečnostní standardy. Její zaměstnanci účastní pravidelných bezpečnostních školení a školení první pomoci. Tím, že poskytuje kvalifikované instruktory, vyškolené pro vedení kurzů skupin a pečlivě vybírá surfařské spoty podle surf úrovně účastníků, společnost považuje riziko nehody nebo zranění za nízké. Nicméně, společnost nemůže být zodpovědná za žádné nehody nebo zranění, probíhající v průběhu surfování. Zákazník nese veškeré náklady na zdravotní péči. Prosím nezapomeňte zkontrolovat na vaše cestovní pojištění!

Zákazník je odpovědný za ztrátu majetku nebo vybavení společnosti (např. pronajaté surf vybavení).

Společnost nemůže nést odpovědnost za špatné podmínky pro surfování, v případě špatných povětrnostních podmínek nebo počasí, včetně možného nebezpečného příboje. Snažíme všechno proto, aby naši zákazníci mohli surfovat, ale můžou být dny s nízkými vlnami, nebo příliš velké vlny, silný vítr nebo bouřky. To jsou faktory, které nemůžeme předvídat ani ovlivnit.

Společnost není zodpovědná za služby poskytované třetími stranami.

7. Vyloučení účasti

Účastník musí dodržovat pokyny pracovníků společnosti implicitně. Pokud zákazník skrývá fyzické a / nebo zdravotní problémy, je nezpůsobilý, jedná nezodpovědně a / nebo narušuje chod pobytu a poskytování služeb a / nebo ohrožuje zdraví ostatních účastníků, nebo pověst společnosti a jejích zaměstnanců, může být zákazník vyloučen z účasti pobytu u naší společnosti, po té kdy už jednou dostal od společnosti varování. V tomto případě, je smlouva ukončena bez dalšího upozornění, již zaplacené náklady nejsou vráceny a vzniklé dodatečné náklady musí být hrazeny zákazníkem.

8. Riziko

Surfování v oceánu je rizikový sport, stejně jako jízda na člunu na vysokých vlnách a počítá se s určitým stupněm rizika. Každý účastník musí pečlivě posoudit, zda jeho / její zdravotní stav a fitness úrovni aby si promyslel, zda se bude účastnit plánovaných výletů a surfovat za určitých podmínek. Zákazník souhlasí, že si zajistí léčení na vlastní náklady a nemůže požadovat po společnosti žádnou náhradu škody v případě újmy na zdraví, nehody nebo nemoci, v průběhu a surfování nebo jiných činností spojených se surfováním.

9. Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že on / ona může být fotografován a / nebo natočen během jeho / jejího pobytu a / a také souhlasí s tím, že společnost může použít tyto nahrávky pro podporu a / nebo reklamní účely bez předchozího souhlasu. Zákazník souhlasí s tím, že jeho / její osobní údaje mohou být použity společností pro účely marketingu a průzkumu trhu. Společnost zaručuje, že všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné a nebudou předány žádné třetí straně, než je nezbytné ke splnění rezervaci nebo vydat požadované služby. Zákazník může ukončit tuto smlouvu kdykoli v písemné podobě prostřednictvím e-mailu. V tomto případě, nebudou osobní údaje a / nebo stopáže používány pro účely výzkumu trhu.

10. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Neúčinnost jednotlivých ustanovení smlouvy nebo všeobecných podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.

11. Místo spravedlnost a rozhodčí právo

Místo soudní příslušnosti a rozhodčího práva, je místo sídla společnosti. Právní nároky vůči společnosti se řídí ve všech ohledech v souladu s právními předpisy Indonésie.

 

www.surf-bali.cz